FAQ
Faq_Big

คำถาม - คำตอบ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับบริการ SEO

SEO : Search Engine Optimitezation

คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับบริการ Adwords

Google Adword OR Pay Per Click Advertising (PPC)

Q1 : การทำ Search Engine Optimization คืออะไร?

Search Engine Optimization (SEO) คือกระบวนการขั้นตอนการปรับแต่งเว็บไซต์ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับผลการค้นหาของ Search Engine แต่ละแห่ง จนเว็บไซต์สามารถติดอันดับต้นๆ ของการแสดงผลการค้นหาจากคำค้นหา (Keywords) ที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีผู้เข้าชมเว็บมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยขั้นตอนดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการค้นคว้า, การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด โดยอาศัยประสบการณ์และความสามารถในการดำเนินการของผู้ที่ให้บริการ

Q2 : Search Engine Optimization เน้นในเรื่องใดอีก นอกเหนือจากการ Optimization แล้ว?

Search Engine Optimization เน้นที่เรื่องครงสร้างเว็บไซต์ และจำนวนลิงค์เห็นหลัก ด้วยเหตุนี้ การ ทำ SEO จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน และดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจะต้องมีการวิจัย, พัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงจะทำให้เว็บที่ผ่านการปรับปรุงอย่างถูกต้องหลายๆด้าน มีการทำSEO ช่วยให้การแสดงผลอันดับที่ดี

Q3 : ระหว่าง “Search engine submission” กับ “search engine optimization” แตกต่างกันอย่างไร?

Search engine submission SES เป็นการลงทะเบียนเว็บไซต์ ในสารบัญเว็บไซต์ และ เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์จากที่ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต อาจะเรียกได้ว่า เป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ขั้นพื้นฐานเลยก็ว่าได้  Search engine optimization หรือ การทำSEO คือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ Search engine ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงในหลายๆอย่างของตัวเว็บไซต์ที่จะทำ เช่น HTML Code, โครงสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด ร่วมไปถึงการอาศัยปัจจัยภายนอกมากมาย ซึ่งต้องมีความรู้ด้าน Algorithm ของ Google ด้วย

Q4 : ทำไมอันดับ (Ranking) จึงมีความสำคัญ?

ธรรมชาติของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก มักเลือกเข้าชมเว็บไซต์เฉพาะ 10 หรือ 20 อันดับแรกจากที่แสดงผลลัพธ์ในการค้นหาของ Search Engine ด้วยรูปแบบพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนี้เอง ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่ทำให้เว็บไซต์ที่มีอันดับดีๆจากผลการค้นหา มีผู้เข้าชมจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการซื้อขายเพิ่มขึ้น เพราะผู้เข้าชมเหล่านั้นอาจกำลังมองหาสิ่งที่เขาต้องการอยู่นั้นเอง โดยที่ได้รับความนิยมจากการแสดงผลมากที่สุด คือ TOP 10 หรือ 10 อันดับแรกของการแสดงผล ส่งผลให้ เว็บไซต์ที่ติดอันดับ TOP 10 จึงได้รับ Traffic จำนวนมหาศาลจากผู้ที่ทำการค้นหา

Q5 : เรารับประกันได้หรือไม่ว่าจะทำให้เว็บไซต์ติดอันดับ (Ranking) สูงๆ?

เราไม่สามารถทำให้ทุกเว็บไซต์ มีการแสดงผลการค้นหาติดอันดับต้นในทุกๆ Keywords ซึ่งโดยปกติแล้ว วิธีการของเราคือ จะทำการวิเคราะห์เว็บไซต์ทั้งระบบให้ก่อนว่า เว็บไซต์ของท่านจัดอยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจใด มีสินค้าหรือบริการอะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร เป็นต้น จากนั้นจึงวิเคราะห์ “คำค้นหา” ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของตัวเว็บไซต์ และบริการของเรา ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องใช้ความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์ที่เรามี ที่จะทำให้เว็บไซต์ของเรา “ติดอันดับดีที่สุด เท่าที่เราจะทำได้” เมื่อคำค้นหาติดอันดับตามที่ตกลงแล้วจึงเรียกเก็บค่าบริการในส่วนที่เหลืออีก 60% ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ลูกค้าไม่มีความเสี่ยงใดๆเลย ในบริการนี้กับเรา

Q6 : คำค้นหา Keywords ต่างๆ ที่ทาง เรา วิเคราะห์นั้นมีความหมายอย่างไร?

“คำค้นหา” ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายจริงๆนั้นจะมาจากการสำรวจและวิเคราะห์อย่างละเอียด จนได้คำค้นหาที่มีผู้เรียกใช้งานบ่อย และตรงกับสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์นั้นๆเพราะฉะนั้น เราจึงมียินดีที่จะสรุปผลการวิเคราะห์คำค้นหา เพื่อประกอบการตัดสินใจให้แก่ลูกค้าเสมอ จึงมั่นใจได้ว่า Keywords ที่ได้ จะช่วยทำให้เว็บไซต์นั้นๆ สามารถขึ้นสู่อันดับต้นๆของ Search Engine ได้อย่างแน่นอน

Q7 : ใช้ระยะเวลานานแค่ไหน เพื่อให้คำค้นหาติดอันดับ?

ช่วงเวลาการรอ โดยทั่วไปแล้วใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 2 วัน ถึง 6 เดือน (คำค้นหาบางคำ ที่มีผู้แข่งขันจำนวนมาก เช่นคำค้นหา “HOTEL thailand” ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 ปี) แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมโดยรวม ขององค์ประกอบทั้งหมดที่เว็บไซต์นั้นมีอยู่แล้วเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆที่จำเป็น ก่อนเริ่มการดำเนินการ

Q8 : เราสามารถทำให้ยอดการขายเพิ่มขึ้นหลังการทำ SEO ได้หรือไม่?

การทำ SEO สามารถช่วยได้ นั่นคือ การทำให้เว็บไซต์ของลูกค้าถูกพบโดยลูกค้าเป้าหมายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นั่นคือ หากเว็บไซต์ของเราถูกจัดอยู่อันดับต้นๆของการค้นหาด้วยคำค้นที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย นับเป็นวิธีการโฆษณาที่ดีเยี่ยม เพราะปัจจุบันนั้น Search Engine เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นวิธีการโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด บนอินเทอร์เน็ต ในเวลานี้

Q9 : เราคิดอย่างไร หากเว็บไซต์คู่แข่งอยู่ในอันดับต้นๆ ของ Search Engine?

ยกตัวอย่าง เว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับบริการด้านการท่องเที่ยว ที่มีการแข่งขันด้าน Search Engine สูง เราสามารถค้นหาด้วยคำค้นหาเดียวกันกับของเว็บไซต์คู่แข่ง เช่นคำค้นหา “HOTELthailand” หากอันดับใกล้เคียงกัน หรือเว็บไซต์ของคู่แข่งถูกพบในอันดับต้นๆ แต่ไม่ปรากฏเว็บไซต์ของเรา เราจะยอมให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่ ถ้าไม่ การทำ Search Engine Optimization จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้

Q10 : เราให้บริการกับเว็บไซต์คู่แข่งของลูกค้าด้วยหรือไม่?

แน่นอนว่า เมื่อเราดำเนินการด้าน Search Engine Optimization ให้กับเว็บไซต์หนึ่งไปแล้ว หากมีเว็บไซต์ที่มีสินค้า หรือบริการแบบเดียวกันกับลูกค้าที่มีอยู่ของเรา นอกจากจะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งแล้ว เราไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการด้าน การทำ SEO ให้ลูกค้าที่มาใหม่นั้นอย่างแน่นอน

Q1 : เมื่อไหร่ที่โฆษณาของบริษัทจะปรากฏบน Google AdWords

หลังจากทาง RedRank ทำการติดตั้งโฆษณากับ Google ไม่เกิน 1 วัน

Q2 : เมื่อไหร่ที่จะมีคนคลิกผ่านโฆษณาเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางบริษัท

ทันทีที่โฆษณาของบริษัทได้แสดงบน Google AdWords ก็สามารถมีผู้ที่สนใจคลิกผ่านโฆษณาที่ทำไว้ ผ่านเข้ามายังเว็บไซต์ได้ทันที

Q3 : การจ่ายเงินค่าโฆษณาให้กับ Google AdWords ทำได้อย่างไร?

วิธีที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วที่สุด คือ การชำระค่าโฆษณาด้วยบัตรเครดิต ซึ่งทาง Google จะเรียกเก็บค่าโฆษณาทุกๆ 30 วัน หรือ เมื่อครบตามจำนวนเงินทีทาง Google กำหนดเอาไว้

Q4 : สามารถทำ Google AdWords ควบคู่ไปกับการทำ SEO ปกติได้หรือไม่?

ได้ และเป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำควบคู่กันไป ด้วยเหตุผลที่ว่าการทำ SEO นั้น ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรที่จะทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google ได้ ดังนั้นในระหว่างที่รอเว็บไซต์ติดอันดับ ก็ควรจะทำการโฆษณาเว็บไซต์ผ่านทาง Google AdWords ไปก่อน เพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ในทันที

Q5 : เราสามารถเปลี่ยนข้อความโฆษณาได้หรือไม่ และ เปลี่ยนได้บ่อยแค่ไหน?

ด้วย บริการ AdWords เราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความโฆษณาได้ตลอดเวลา ตามต้องการ และข้อความโฆษณาที่เปลี่ยนนั้น ก็จะมีผลใช้ในทันที แต่ทั้งนี้ ข้อความโฆษณาต้องไม่ผิดหลักเกณฑ์ของทาง Google

Q6 : ถ้าหากว่ามีคนเห็นโฆษณาของเราบน Google AdWords แต่ว่าไม่ได้คลิกมายังเว็บไซต์ของเรา ดังนี้ เราจะต้องเสียค่าโฆษณาให้กับ Google หรือไม่?

ไม่เสียค่าโฆษณา โดยเราจะเสียค่าโฆษณาให้กับ Google ก็ต่อเมื่อมีคนคลิกผ่านโฆษณาของเราและเข้ามายังเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ค้นหาในต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นจะมั่นใจว่า ผู้ที่มาลงโฆษณา AdWords นั้น คือ ผู้ที่ใช้บริการหรือสินค้าที่ผู้ค้นหาต้องการจริงๆ

Q7 : เราสามารถดูรายงานได้หรือไม่ว่า Keywords ไหนที่มีผู้คลิกผ่านเข้ามายังเว็บไซต์มากที่สุด?

ได้ โดยทาง RedRank จะทำการส่งรายงานสถิติและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Keywords ที่ใช้โฆษณา ให้ทุกๆ 2 อาทิตย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่า ควรจะเพิ่มงบโฆษณาในแต่ละ Keywords อย่างไรบ้าง

Q8 : เราจะสามารถแสดงโฆษณาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร?

ด้วย Google AdWords เราสามารถเลือกแสดงโฆษณาให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตามภาษา, พื้นที่, ประเทศ, เพศ, อายุ และอื่นๆ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ทุกคนที่คลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของเรานั้น คือ คนที่สนใจเนื้อหา หรือ สิ่งที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเราอย่างแท้จริง

Q9 : เราจะต้องจ่ายค่าโฆษณาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ต่อ 1 คลิก?

ค่าโฆษณาที่ต้องเสียให้กับ Google มีได้ตั้งแต่ $0.01 – $50 ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้โฆษณาที่มีอยู่แล้วในแต่ละ Keywords และ ตำแหน่งในการโฆษณาที่เราต้องการ

Q10 : การจัดอันดับโฆษณาของ Google AdWords ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?

การขึ้นอันดับโฆษณา AdWords นั้น อยู่ที่การตั้งราคาประมูล (Bid Price) และอัตราคนคลิกผ่านโฆษณา (Click Thru Rate) โดยถ้าหากต้องการให้โฆษณาอยู่ในอันดับสูงๆ เช่น อันดับที่ 1 ก็อาจจะต้องทำการตั้งราคาประมูลต่อคลิก เป็นจำนวนที่สูงด้วย

ทำSEO
ทำADWORDS

ฟรี !!! รับคำปรึกษาจาก RedRank

ครอบคลุมทุกด้านการทำการตลาดออนไลน์
โปรโมทเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรก Google , ทำ SEO ,
บริการ Adwords , Youtube Ads , Facebook Ads

02-541-4096 ต่อ 4

sale@redrank.co.th

Leave a Comment

บริการของเรา

- ทำ SEO

- โปรโมทเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรก Google

- รับทำ Google Adwords (Pay Per Click)

- โฆษณา facebook (Facebook Ads)

- โฆษณา Youtube (Youtube Ads)

- โฆษณา Baidu (Baidu PPC Ads)

ข่าวสารและบทความ

- อบรมกลยุทธ์ตลาดออนไลน์

- งาน SME THAILAND EXPO 2014

- หนังสือทำ SEO & การตลาดออนไลน์

- SEO คืออะไร

- Google Adwords คืออะไร

- เทรนด์โฆษณาออนไลน์ยุคใหม่

- SEO กับการเปลี่ยนแปลงใน Hummingbird

เกี่ยวกับเรา

- OVERVIEW

- ทีมงานคุณภาพของเรา

ตัวอย่างผลงาน

- รถเช่าลุมพินีคาร์เร้นท์ เริ่มต้น800฿

- รถโฟล์คลิฟท์ Pol

- ไฮไลท์ฟุตบอล

- ยางซิลิโคน Resinrungart

- แม่บ้านทำความสะอาด Promaid

- ดูบอลออนไลน์

- จำหน่ายอะไหล์แอร์ คอมเพรสเซอร์แอร์บ้าน

- จำหน่ายโซลินอยด์วาล์ว วาล์วไฟฟ้าเปิดปิดน้ำ

- ไดโซอินเตอร์เทรด จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ไม้ยางพารา

ติดต่อเรา

- อาคารอี-ฟราสรัคเจอร์ กรุ๊ป (e-frastructure group) 522 ชั้น3 ซ. รัชดาภิเษก26 ถนนรัชดาภิเษกแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรฯ : 086-378-9528

อีเมล์ : sale@redrank.co.th

เว็บไซต์ : www.redrank.co.th